• 1
 • 2

LEDIGE STILLINGER FOR BARNEHAGELÆRERE!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

 

 

Ledige stillinger for barnehagelærere fra 1.august 2018!

 

 

 

Vi har økt barnegruppen denne høsten, og trenger dermed flere pedagoger. Det lyses ut 2 stillinger for utdannede barnehagelærere. En fast 100 % stilling, og et 100% engasjement, med muligheter for forlengelse.

 

Barnehagen er Pbl- a medlem, og følger denne tariffen i henhold til lønn.

Vi har en trivelig personalgruppe, med godt arbeidsmiljø. Det jobbes avdelingsbasert og i pedagog team. Barnehagen er organisert i to hus og barna fordeles etter alder. Høsten 2018 startes nytt prosjekt med utegrupper for stor avdeling. Satsingsområde vil være lek og vennskap i lys av nye Rammeplan 2017. Realfag har vært i fokus siste barnehageåret, og vil fortsette videre i 2018-2019.

Personalgruppen skal øke komptanseplattformen med Duå, De utrolige årene, og vil jobbe aktivt med dette gjennom kommende barnehageår.

Menn oppfordres til å søke! Vi har allerede flere menn i vår personalgruppe, og ønsker en god fordeling av menn og kvinner!

Søknader sendes til: post@minbarnehage.com. Frist 1.juli

Søk oss for neste barnehageår!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

Velkommen til å søke barnehageplass i vår barnehage!

Det er  fortsatt ledige plasser etter hovedopptaket, men det fyller seg fort opp nå! Spesielt trenger vi barn født i 2017- 2018 . Barn som er født tidlig i 2018 kan vi tilby plass fra desember. Vi har løpende opptak hele året, ettersom vi har ledige plasser.

Link til søkesiden finner du øverst på siden her!

Ikke feriestengt! Åpningstid; 07.00-17.00. Ved behov kan vi åpne 06.30!

Vi er en privat barnehage, som nå har drevet i 11 år i sentrum sone i Porsgrunn kommune. Vi har per dags dato 56 barn fordelt på tre avdelinger. Vi har mye areal og kan øke barnegruppene ved behov fra år til år. Fra høsten 2018 startes utegruppe opp for de eldste barna!

Vi får gode tilbakmeldinger fra foresatte, spesielt om vår stabile personalgruppe med høy kompetanse.

 

Priser

Vi forholder oss til statlige direktiv om makspris.  Søskenmoderasjon tilbys, 30 % for første søsken, og 50% for neste. I tillegg er det inntektsgradert betaling. Da barnehagen har full kost for barna, koster dette 370,- kr per mnd for 100% plass.

Mattilbud

Barnehagen tilbyr frokost, lunch og ettermiddagsmåltid. Barna får frukt og grønt hver dag og varmmat minimum 1 dag i uken. Det tilbys mest mulig sunn mat til barna, og forholder oss til retningslinjer fra helsedirektoratet. Vi er også nå en fiskesprell barnehage, og forplikter oss til å tilby fiskepålegg, og fisk til varmmåltider hver uke.

Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag – fredag fra kl. 0700 – 17.00. Ved behov kan vi åpne 06.30! Vi har stengt bevegelige helligdager, samt julaften og nyttårsaften. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager hvert år for å utvikle virksomheten og personalets kompetanse.

Vi har ikke feriestengt om sommeren!

Vi har heller ikke tvungne dugnader for foreldre!

 

Ta gjerne kontakt for omvisning, eller informasjon!

Tlf: 35559550 e-post: post@minbarnehage.com

 

Realfag i fokus!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

Sortering, telling og fargelek på småbarnsavdeling!

Grunnleggende begreper læres gjennom lek!

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbeider videre med realfag dette barnehageåret også. Ny visjon, «Undring, lek og læring» er helt i tråd

med den nye Rammeplan for barnehagen. Fagområdene «Antall, rom og form», samt «Natur, miljø og teknologi» legger grunnlaget for planer og aktiviteter, samt det fysiske miljø på avdelingene.

 

Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

Vi har ledige barnehageplasser fra august 2017!

Søkefristen er 1.mars!

 

 

 

 

Vi er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Vi kan tilby:

 • Vårt personalet har høy kompetanse! Fast personale består av pedagoger og fagarbeidere.
 • Åpningstid fra 07.00-17.00!
 • Ingen feriestengning!
 • Full kost! Vi er fiskesprell barnehage!
 • Vi er Trafikksikker barnehage!
 • Vi har stort uteområde!
 • Vi har utvidet oppholdsareal, 5,7m2 per barn. Vi har og snekkerverksted, formingsrom, gymsal, stort fellesrom, i tillegg til avdelingsrom!

Kom gjerne på besøk, ring å avtal omvisning!

Tlf: 35559550

Realfagfokus

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

20160826_090433Barnehageåret 2016-2017 har vi satset på realfag og fagområdene «Antall, form og rom» og «Natur, miljø og teknikk» er i fokus.

Dette er lagt inn i periodeplaner og som et tillegg til årsplanen.

Barnehagen har fortsatt «kunst, kultur og kreativitet» i sin visjon og vi prøver å kombinere dette og jobbe tverrfaglig med realfagene.

I barnehagens hverdagsaktiviteter er det mye telling, antall og rom som kommer frem.

Og natur, miljø og teknikk kommer ofte frem i utetiden og på turer.

Bildet under er fra avdeling Storehuset 1, hvor barna hadde aktiviteter med å sortere og telle. Dette ble tatt med i frie aktiviteter og barna lagde sine egne mønstre og tellemengder.

Søk barnehageplass!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

forut_2015_2568861Vi har ledige barnehageplasser fra august 2016!

Fra august har vi mange ledige plasser både på småbarnsavdeling og på store avdelinger.

 • God pedagogtetthet
 • Mange fagarbeidere
 • Stabil personalgruppe
 • Åpningstider; 07.00-17.00
 • Ikke feriestengt
 • Ekstra areal både ute og inne

Søk plass hos oss via kommunens søkeside. Link på siden her.

Vi kan tilby plasser både for små og store denne høsten!

Kom gjerne innom på besøk, ring gjerne for avtale, 35559550

Vikariat i forbindelse med svangerskapspermisjon

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

Stilling ledig- vikariat!

Vi lyser ut stilling for barnehagelærer/førskolelærer i forbindelse med svangerskapspermisjon hos en av våre fast ansatte.

Vikariatet vil måtte tiltres mars 2016.

Type stilling;Vikar, dagtid, heltid.

Vi har en god og stabil personalgruppe med et godt arbeidsmiljø!

Barnehagen er pbl-A medlem, og følger deres tariff.

 

Vi trenger en person som;

 • er selvstendig, men liker å jobbe i team
 • har et sterkt ønske om å arbeide med barn
 • positiv og engasjert
 • er utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • gjerne har fordypning eller videreutdanning innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet

Søknadsfrist 10.desember!

Søknader vil bli behandlet i løpet av januar 2016.

 

Søknader sendes til post@minbarnehage.com. Søkere uten relevant erfaring vil ikke bli svart.

Ny nettportal for barnehagen!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i fellesprosjekt

Fra september 2015 vil barnehagen begynne å bruke Mykid, en nettportal for foreldre og ansatte. Vi ønsker at kommunikasjon mellom barnehage og hjem skal foregå innenfor et trygt og pålitelig system. Det vil komme en innlogginglink på denne siden etterhvert. Mer informasjon vil komme til både foeldre og ansatte.

Barnehagebarn