Fanget opp av
Author: Anne Thomassen

Ledig barnehageplasser for 2017 eller tidlig fødte 2018 barn!

Ledig barnehageplasser for 2017 eller tidlig fødte 2018 barn!

Vi har litt ledig kapasitet for de aller minste i barnehagen!

På avdeling Lillehuset har vi mulighet til å ta imot noen flere små utover denne høsten. Barn som er født tidlig i 2018 må også gjerne søke og kan tilbys plass fra 15.desember. Les mer om barnehagen på hjemmesiden her!

Link til søkesiden ligger i fane øverst på siden.

Realfag i fokus!

Realfag i fokus!

Sortering, telling og fargelek på småbarnsavdeling!

Grunnleggende begreper læres gjennom lek!

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbeider videre med realfag dette barnehageåret også. Ny visjon, «Undring, lek og læring» er helt i tråd

med den nye Rammeplan for barnehagen. Fagområdene «Antall, rom og form», samt «Natur, miljø og teknologi» legger grunnlaget for planer og aktiviteter, samt det fysiske miljø på avdelingene.

 

Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Vi har ledige barnehageplasser fra august 2017!

Søkefristen er 1.mars!

 

 

 

 

Vi er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Vi kan tilby:

 • Vårt personalet har høy kompetanse! Fast personale består av pedagoger og fagarbeidere.
 • Åpningstid fra 07.00-17.00!
 • Ingen feriestengning!
 • Full kost! Vi er fiskesprell barnehage!
 • Vi er Trafikksikker barnehage!
 • Vi har stort uteområde!
 • Vi har utvidet oppholdsareal, 5,7m2 per barn. Vi har og snekkerverksted, formingsrom, gymsal, stort fellesrom, i tillegg til avdelingsrom!

Kom gjerne på besøk, ring å avtal omvisning!

Tlf: 35559550

Realfagfokus

Realfagfokus

20160826_090433Barnehageåret 2016-2017 har vi satset på realfag og fagområdene «Antall, form og rom» og «Natur, miljø og teknikk» er i fokus.

Dette er lagt inn i periodeplaner og som et tillegg til årsplanen.

Barnehagen har fortsatt «kunst, kultur og kreativitet» i sin visjon og vi prøver å kombinere dette og jobbe tverrfaglig med realfagene.

I barnehagens hverdagsaktiviteter er det mye telling, antall og rom som kommer frem.

Og natur, miljø og teknikk kommer ofte frem i utetiden og på turer.

Bildet under er fra avdeling Storehuset 1, hvor barna hadde aktiviteter med å sortere og telle. Dette ble tatt med i frie aktiviteter og barna lagde sine egne mønstre og tellemengder.

Søk barnehageplass!

Søk barnehageplass!

forut_2015_2568861Vi har ledige barnehageplasser fra august 2016!

Fra august har vi mange ledige plasser både på småbarnsavdeling og på store avdelinger.

 • God pedagogtetthet
 • Mange fagarbeidere
 • Stabil personalgruppe
 • Åpningstider; 07.00-17.00
 • Ikke feriestengt
 • Ekstra areal både ute og inne

Søk plass hos oss via kommunens søkeside. Link på siden her.

Vi kan tilby plasser både for små og store denne høsten!

Kom gjerne innom på besøk, ring gjerne for avtale, 35559550

Vikariat i forbindelse med svangerskapspermisjon

Vikariat i forbindelse med svangerskapspermisjon

Stilling ledig- vikariat!

Vi lyser ut stilling for barnehagelærer/førskolelærer i forbindelse med svangerskapspermisjon hos en av våre fast ansatte.

Vikariatet vil måtte tiltres mars 2016.

Type stilling;Vikar, dagtid, heltid.

Vi har en god og stabil personalgruppe med et godt arbeidsmiljø!

Barnehagen er pbl-A medlem, og følger deres tariff.

 

Vi trenger en person som;

 • er selvstendig, men liker å jobbe i team
 • har et sterkt ønske om å arbeide med barn
 • positiv og engasjert
 • er utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • gjerne har fordypning eller videreutdanning innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet

Søknadsfrist 10.desember!

Søknader vil bli behandlet i løpet av januar 2016.

 

Søknader sendes til post@minbarnehage.com. Søkere uten relevant erfaring vil ikke bli svart.

Ny nettportal for barnehagen!

Ny nettportal for barnehagen!

Fra september 2015 vil barnehagen begynne å bruke Mykid, en nettportal for foreldre og ansatte. Vi ønsker at kommunikasjon mellom barnehage og hjem skal foregå innenfor et trygt og pålitelig system. Det vil komme en innlogginglink på denne siden etterhvert. Mer informasjon vil komme til både foeldre og ansatte.

Barnehagebarn

Vår visjon og hovedsatsingsområde!

Vår visjon og hovedsatsingsområde!

CIMG1901Vår visjon:

» Vi ønsker å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø for barn ved å være engasjerte, anerkjennende og lekende voksne med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, gjennom felleskapet i samlinger og daglige aktiviteter som fører til selvstendige, medvirkende, positive og glade barn med respekt for hverandre»

Hovedsatsingsområde 2014-2016:

 • «Barnehagen vil sette språk og språkmiljø som hovedsatsingsområde årene 2014-16. Språk vil være et gjennomgangstema for alle våre planer, aktiviteter og kompetanseheving.»