Fanget opp av
Category: Uncategorized

Ledig barnehageplasser for 2017 eller tidlig fødte 2018 barn!

Ledig barnehageplasser for 2017 eller tidlig fødte 2018 barn!

Vi har litt ledig kapasitet for de aller minste i barnehagen!

På avdeling Lillehuset har vi mulighet til å ta imot noen flere små utover denne høsten. Barn som er født tidlig i 2018 må også gjerne søke og kan tilbys plass fra 15.desember. Les mer om barnehagen på hjemmesiden her!

Link til søkesiden ligger i fane øverst på siden.

Realfag i fokus!

Realfag i fokus!

Sortering, telling og fargelek på småbarnsavdeling!

Grunnleggende begreper læres gjennom lek!

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbeider videre med realfag dette barnehageåret også. Ny visjon, «Undring, lek og læring» er helt i tråd

med den nye Rammeplan for barnehagen. Fagområdene «Antall, rom og form», samt «Natur, miljø og teknologi» legger grunnlaget for planer og aktiviteter, samt det fysiske miljø på avdelingene.

 

Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Vi har ledige barnehageplasser fra august 2017!

Søkefristen er 1.mars!

 

 

 

 

Vi er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Vi kan tilby:

 • Vårt personalet har høy kompetanse! Fast personale består av pedagoger og fagarbeidere.
 • Åpningstid fra 07.00-17.00!
 • Ingen feriestengning!
 • Full kost! Vi er fiskesprell barnehage!
 • Vi er Trafikksikker barnehage!
 • Vi har stort uteområde!
 • Vi har utvidet oppholdsareal, 5,7m2 per barn. Vi har og snekkerverksted, formingsrom, gymsal, stort fellesrom, i tillegg til avdelingsrom!

Kom gjerne på besøk, ring å avtal omvisning!

Tlf: 35559550

Realfagfokus

Realfagfokus

20160826_090433Barnehageåret 2016-2017 har vi satset på realfag og fagområdene «Antall, form og rom» og «Natur, miljø og teknikk» er i fokus.

Dette er lagt inn i periodeplaner og som et tillegg til årsplanen.

Barnehagen har fortsatt «kunst, kultur og kreativitet» i sin visjon og vi prøver å kombinere dette og jobbe tverrfaglig med realfagene.

I barnehagens hverdagsaktiviteter er det mye telling, antall og rom som kommer frem.

Og natur, miljø og teknikk kommer ofte frem i utetiden og på turer.

Bildet under er fra avdeling Storehuset 1, hvor barna hadde aktiviteter med å sortere og telle. Dette ble tatt med i frie aktiviteter og barna lagde sine egne mønstre og tellemengder.

Søk barnehageplass!

Søk barnehageplass!

forut_2015_2568861Vi har ledige barnehageplasser fra august 2016!

Fra august har vi mange ledige plasser både på småbarnsavdeling og på store avdelinger.

 • God pedagogtetthet
 • Mange fagarbeidere
 • Stabil personalgruppe
 • Åpningstider; 07.00-17.00
 • Ikke feriestengt
 • Ekstra areal både ute og inne

Søk plass hos oss via kommunens søkeside. Link på siden her.

Vi kan tilby plasser både for små og store denne høsten!

Kom gjerne innom på besøk, ring gjerne for avtale, 35559550

Vikariat i forbindelse med svangerskapspermisjon

Vikariat i forbindelse med svangerskapspermisjon

Stilling ledig- vikariat!

Vi lyser ut stilling for barnehagelærer/førskolelærer i forbindelse med svangerskapspermisjon hos en av våre fast ansatte.

Vikariatet vil måtte tiltres mars 2016.

Type stilling;Vikar, dagtid, heltid.

Vi har en god og stabil personalgruppe med et godt arbeidsmiljø!

Barnehagen er pbl-A medlem, og følger deres tariff.

 

Vi trenger en person som;

 • er selvstendig, men liker å jobbe i team
 • har et sterkt ønske om å arbeide med barn
 • positiv og engasjert
 • er utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • gjerne har fordypning eller videreutdanning innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet

Søknadsfrist 10.desember!

Søknader vil bli behandlet i løpet av januar 2016.

 

Søknader sendes til post@minbarnehage.com. Søkere uten relevant erfaring vil ikke bli svart.

Søk Barnehageplass!

Søk Barnehageplass!

Søk barnehageplass hos oss!

Vi har mye tilleggs rom, som snekker verksted, gymsal og flere fellesrom!
Vi har mye tilleggs rom, som snekker verksted, gymsal og flere fellesrom!

Vi tar imot nye søkere til vår barnehage fra august måned! En del førskolebarn går ut, og vi får ledig kapasitet til å ta imot nye barn for kommende barnehageår! Link til søkesiden finner du øverst på siden vår her.

Vi er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år, og ligger på Øyekast i Porsgrunn.Vi tilhører Sentrum oppvekstsone. Vi er en 3 avdelings barnehage med totalt 56 plasser. Barnehagen er organisert i to hus. De yngste holder til på Lillehuset, med 16 småbarnsplasser. I Storehuset er det til sammen opptil 40 plasser, fordelt på to aldersdelte avdelinger.

Priser

Vi forholder oss til statlige direktiv om makspris. Per dags dato er prisen for 100% plass 2405,-kr pr.mnd. Vi har ikke tilleggsgebyr for delte plasser. Vi tilbyr søskenmoderasjon, 30 % for første søsken, og 50% for neste. I tillegg har vi inntektsgradert betaling. Da barnehagen har full kost for barna, koster dette 300,- kr per mnd for 100% plass.

Mattilbud

Barnehagen tilbyr frokost, lunch og ettermiddagsmåltid. Barna får frukt og grønt hver dag og varmmat en til to dager i uken. Vi prøver å tilby mest mulig sunn mat til barna, og forholder oss til retningslinjer fra helsedirektoratet. Vi er også nå en fiskesprell barnehage, og forplikter oss til å tilby fiskepålegg, og fisk til varmmåltider hver uke.

Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag – fredag fra kl. 0700 – 17.00. Vi har stengt bevegelige helligdager, samt julaften og nyttårsaften. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager hvert år for å utvikle virksomheten og personalets kompetanse.

Ta gjerne kontakt for omvisning, eller informasjon!

Tlf: 35559550 e-post: post@minbarnehage.com