Med nål og tråd, og hammer og spiker!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Storehuset 1

En gruppe av barna på Storehuset 1
syr små puter, og dyner til musen,
fra Alf Prøysens sang, musevisa.,

Finmotorisk trening!

Finmotorisk trening


Viktig med rett utstyr!

Viktig med rett utstyr!

 

 

 

 

 

 

 

En annen gruppe snekrer i vei på snekkerverkstedet.

Spåra från din sida.