Søk Barnehageplass!

Skrivet av Anne Thomassen Postad i Uncategorized

Søk barnehageplass hos oss!

Vi har mye tilleggs rom, som snekker verksted, gymsal og flere fellesrom!

Vi har mye tilleggs rom, som snekker verksted, gymsal og flere fellesrom!

Vi tar imot nye søkere til vår barnehage fra august måned! En del førskolebarn går ut, og vi får ledig kapasitet til å ta imot nye barn for kommende barnehageår! Link til søkesiden finner du øverst på siden vår her.

Vi er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år, og ligger på Øyekast i Porsgrunn.Vi tilhører Sentrum oppvekstsone. Vi er en 3 avdelings barnehage med totalt 56 plasser. Barnehagen er organisert i to hus. De yngste holder til på Lillehuset, med 16 småbarnsplasser. I Storehuset er det til sammen opptil 40 plasser, fordelt på to aldersdelte avdelinger.

Priser

Vi forholder oss til statlige direktiv om makspris. Per dags dato er prisen for 100% plass 2405,-kr pr.mnd. Vi har ikke tilleggsgebyr for delte plasser. Vi tilbyr søskenmoderasjon, 30 % for første søsken, og 50% for neste. I tillegg har vi inntektsgradert betaling. Da barnehagen har full kost for barna, koster dette 300,- kr per mnd for 100% plass.

Mattilbud

Barnehagen tilbyr frokost, lunch og ettermiddagsmåltid. Barna får frukt og grønt hver dag og varmmat en til to dager i uken. Vi prøver å tilby mest mulig sunn mat til barna, og forholder oss til retningslinjer fra helsedirektoratet. Vi er også nå en fiskesprell barnehage, og forplikter oss til å tilby fiskepålegg, og fisk til varmmåltider hver uke.

Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag – fredag fra kl. 0700 – 17.00. Vi har stengt bevegelige helligdager, samt julaften og nyttårsaften. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager hvert år for å utvikle virksomheten og personalets kompetanse.

Ta gjerne kontakt for omvisning, eller informasjon!

Tlf: 35559550 e-post: post@minbarnehage.com

 

Spåra från din sida.