Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Ledige barnehageplasser fra august 2017!

Vi har ledige barnehageplasser fra august 2017!

Søkefristen er 1.mars!

 

 

 

 

Vi er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Vi kan tilby:

  • Vårt personalet har høy kompetanse! Fast personale består av pedagoger og fagarbeidere.
  • Åpningstid fra 07.00-17.00!
  • Ingen feriestengning!
  • Full kost! Vi er fiskesprell barnehage!
  • Vi er Trafikksikker barnehage!
  • Vi har stort uteområde!
  • Vi har utvidet oppholdsareal, 5,7m2 per barn. Vi har og snekkerverksted, formingsrom, gymsal, stort fellesrom, i tillegg til avdelingsrom!

Kom gjerne på besøk, ring å avtal omvisning!

Tlf: 35559550

Stengt for kommentarer.