Om oss

Om oss

Min Barnehage, Øyekast AS, er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år, og ligger på Øyekast. Vi tilhører Sentrum oppvekstsone.
Vi er en avdelingsbasert barnehage med 57 plasser i bruk dette barnehageåret. Barnehagen er organisert i to hus. Totalt har vi areal på 484m2 og har mulighet til å ha flere barn.

Priser

Vi forholder oss til statlige direktiv om makspris. Per dags dato er prisen for 100% plass 3230,-kr pr.mnd. . Vi tilbyr søskenmoderasjon, 30 % for første søsken, og 50% for neste. Det kan søkes om inntektsgradert betaling via kommunen.
Da barnehagen har full kost for barna, koster dette 370,- kr per mnd for 100% plass.

Mattilbud

Barnehagen tilbyr frokost, lunch og ettermiddagsmåltid. Barna får frukt og grønt hver dag og varmmat en til to dager i uken. Vi prøver å tilby mest mulig sunn mat til barna, og forholder oss til retningslinjer fra helsedirektoratet.Vi er også nå en fiskesprell barnehage, og forplikter oss til å tilby fiskepålegg, og fisk til varmmåltider hver uke.

Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag – fredag fra kl. 0700 – 17.00. Ved behov kan vi åpne 06.30! Vi har stengt bevegelige helligdager, samt julaften og nyttårsaften. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager hvert år for å utvikle virksomheten og personalets kompetanse.

CIMG1602

Mer om barnehagen vår:

Barnehagen åpnet 15.januar 2007. Bygningene har opprinnelig vært et ungdomshjem, men er nå omgjort og oppusset til barnehagelokaler. Dette gjør at vi får en spennende bygningsmasse, med små og store rom. I kjelleren har vi gymsal, førskolegarderobe og fellesrom i 1. etasje på Storehuset. Vi har også aktivitetsrom i kjelleren på Lillehuset.

Det vi føler er mest spesielt med oss som barnehage, er våre litt spesielle lokaler, og at vi har mye mer tilleggsareal som vi kan bruke sammen med barna.

Uteområdet vårt som består av asfaltområde til sykling og lignende, et stort grøntareal, og en liten skog. Vi satser på naturlig lekemiljø for barna, uten de aller vanligste lekeapparatene. Men vi har montert hinderløype og noen apparater som beltehusker og diverse balanse og klatrestativer i naturtre. Vi har også 2 små lekehus.

Pedagogisk retning:

Vi jobber etter Reggio Emilia filosofien, og etter de lover og rammeverk vi skal holde oss innenfor. Rammeplan for barnehager, og Porsgrunns kommunes Kvalitetsplan er de sentrale planene vi arbeider med, og som legger grunnlaget for våre daglige aktiviteter.
Vår visjon:

«Undring, lek og læring.»

Denne visjonen er i tråd med den nye Rammeplan for barnehager fra 2017, og vi har stort fokus på realfag.

Oss:
Men det som gjør oss til den gode barnehagen vi er, er selvfølgelig personalets kompetanse, og deres tilstedeværelse med barna.  Vi jobber ofte med prosjekter, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene hvor barna får utfolde seg innenfor fagområdet, kunst, kultur og kreativitet. Lek og læring skal gå hånd i hånd, og det jobber vi med hos oss, i tillegg til å gi barna trygghet og omsorg.