Personalet i Min Barnehage

Personalet i Min Barnehage

Personalgruppa vår består av utdannede barnehagelærere, og Barn og ungdomsarbeidere. Vi er også så heldige å ha to menn blant personalet vårt. I tillegg kommer faste vikarer.

Vi jobber jevnlig med å heve personalets kompetanse, via skoler og kurs. 

Eiere
Marit Olesen- Anne Thomassen    E-post: post@minbarnehage.com