Personalet i Min Barnehage

Personalgruppa vår består av 6 utdannede førskolelærer, og 6 barn og ungdomsarbeidere. Vi er også så heldige å ha to menn blant personalet vårt. I tillegg kommer faste vikarer.

Vi jobber jevnlig med å heve personalets kompetanse, via skoler og kurs. flere av våre pedagoger har  praktisk veiledning 15, stp ved høgskolen i Telemark, to har tatt studiet Pedagogisk utviklingsarbeid i egen barnehage, Kunst, kultur og kreativitet, samt en pedagog har spesialpedagogikk. En pedagog har og Master i Formgiving, Kunst og håndverk.

Eiere, Daglig leder/pedagogisk leder:
Marit Olesen- Anne Thomassen    E-post: post@minbarnehage.com

Personalet på avdelingene:

Pedagogisk leder: Marthe Mjåtvedt   E-post: mdolven@minbarnehage.com

Pedagogisk leder:Stig Berg Rogn     E-post: sberg@minbarnehage.com

Pedagogisk leder: Katrine Pham

Pedagogisk leder: Line Helen Sæle   Epost: linehs@minbarnehage.com

Barn og ungdomsarbeider: Rikke Søfteland E-post: randersen@minbarnehage.com

Barn og ungdomsarbeider: Mariann B.Eskilt  Epost: mbleikelia@minbarnehage.com

Barn og ungdomsarbeider: Kari Haugen     E-post: khaugen@minbarnehage.com

Barnepleier: Kjersti Johnsen E-post: kjohnsen@minbarnehage.com

Barn og ungdomsarbeider: Jeanett B. Ødegården E-post:jbro@minbarnehage.com:

Barn og ungdomsarbeider: Linda Benedicte Søli

Barn og ungdomsarbeider: Alparslan Turkel

Assistent: Ane Charlotte Svenungsen.(Permisjon høst 2021)

Assistent: Mariyana Eidsmoen